Medlemsservice

Se nyheder Opdateret 09-01-2024
Se Jydske Grundejerforeningers nyheder.

Medlemmer af Vejle Grundejerforening modtager Magasinet Danske Udlejere ca. 10 gange årligt.
I dette blad bliver der orienteret om diverse forhold vedrørende det at være ejer af fast ejendom og i særdeleshed om lejeret.

Medlemmer får desuden mulighed for at tegne fordelagtige forsikringer.

Vejle Grundejerforening og Danske Udlejere tilbyder en række kurser/møder for medlemmerne og andre interesserede.
Se foreningens egne kurser her.
Se Jydske Grundejerforeningers kurser her.

I forbindelse med Danske Udlejere er der udnævnt en række lægdommere ved boligretten og medlemmer af lokale Huslejenævn.
Se lægdommerne her.

Danske Udlejere har etableret mulighed for, at det enkelte medlem som grundejer kan få en hurtig afklaring, hvis der opstår et praktisk eller juridisk spørgsmål i forbindelse med fast ejendom eller omkring lejeforhold.

Kontakt Vejle Grundejerforening for nærmere oplysning om den assistance der kan tilbydes "lokalt".
Praktiske udlejerspørgsmål
Hans Jespersen
Århus
Tlf. 86750155

Praktiske udlejerspørgsmål
Gert Sauer
Århus
Tlf. 86202233

Praktiske udlejerspørgsmål
Eigil Pedersen,
Advokat
Herning
Tlf. 9626 4023

Praktiske udlejerspørgsmål
P. Sommer Nielsen, Advokat
Horsens
Tlf. 79253000

Lejeret
Kjeld Frederiksen,
Advokat
Vinderup
Tlf. 97441444

Lejeret
Mogens Broe-Andersen
Advokat
Haderslev
Tlf. 74535251

Byfornyelse/Aftalt boligforbedring
Kontakt anvises af
Vejle Grundejerforening
Tlf. 75821184
E-mail: vejlegrundejerforening@mail.dk

Praktiske udlejerspørgsmål
Bertel Nielsen, Vejle
Tlf. 75821826
E-mail: bertelni@mail.dk

Ejendomsregnskab
Hans A. Nielsen, Aarhus
Tlf. 20429562

Salg, vurdering, administration
Kontakt anvises af
Vejle Grundejerforening
Tlf. 75821184
E-mail: vejlegrundejerforening@mail.dk

Energimærkning
Kontakt kontoret.
Vejle Grundejerforening har indgået samarbejde med følgende virksomheder, der tilbyder at udarbejde energimærke til en specialpris for foreningens medlemmer.

Aage Lynggaard Petersen
Arkitektfirmaet LYNGGAARD PETERSEN
Lundhusvej 20, 7100 Vejle
Tlf: 40 54 07 95. Mail aagelp@mail.tele.dk

Olav Grønn Hansen
Søndervej 83, 5700 Svendborg
Tlf.: 40 44 93 02. Mail post@ejendom88.dk

Just A/S, att. Michael Just
Marselisborg Havnevej 32, 1. sal, 8000 Århus C
Tlf. 70 22 25 25. Mobil 24 25 15 00. Mail : mj@just-as.dk

Venligst kontakt kontoret for nærmere oplysninger.

Du kan se de konsulenter der er tilknyttet Jydske Grundejerforeninger her.